Krok 1.

Wybieramy z paska menu DziennikGrupy


Krok 2.

Edytujemy grupę, do której uczęszcza dziecko:


Krok 3.

Klikamy w przycisk "wypisz" z listy dzieci przypisanych do grupy:
Krok 4.

Następnie zaznaczam ostatni dzień, w którym dziecko jest obecne w placówce.

Sugerujemy, aby był to ostatni dzień w m-cu (*więcej informacji)

I klikamy przycisk "Wypisz":Krok 5.

Edycja ostatniego rachunku/pokwitowania.

W zależności od rodzaju umowy oraz wybranego sposobu rozliczenia "ręczne" poprawienie rachunku/pokwitowania.