Wynika to z logiki rozliczania się z rodzicami za pobyt dzieci.


Możemy wybrać jeden z trzech dostępnych sposobów rozliczania:


:)


Jeśli np. został wybrany sposób 3 - "ryczałt (zwroty za poprzedni miesiąc)" i dziecko uczęszcza do żłobka od 01.09.2018 r.

to:

- 01.09.2018 (września) zostanie wystawiony rachunek: "z góry" za czesne i zajęcia dodatkowe oraz wyżywienie za wrzesień.

- 01.10.2018 (października) zostanie wystawiony rachunek: "z góry" za czesne i zajęcia dodatkowe oraz wyżywienie za październik, oraz za wyżywienie w nieobecne (zgłoszone) dni we wrześniu.Jeśli dziecko uczęszczało do żłobka do dnia 10 listopada to:

01.11.2018 zostanie wystawiona faktura (analogicznie jw.)

i

01.12.2018 zostanie wystawiona faktura zawierająca zwrot wyżywienia za listopad.