Informacja pojawiająca się pod numerem pokwitowania/rachunku

Oznacza, że obecność została sprawdzona lub aktualizowana po wygenerowaniu rachunku. 

Rachunki/pokwitowania są generowane na podstawie obecności, dlatego ten komunikat może być ważny!

Zawiera szczegółowe dane w jakie dni i przez kogo była sprawdzana obecność po wygenerowaniu rachunku.


W takiej sytuacji proszę zweryfikować czy rachunek/pokwitowanie zostało prawidłowo wygenerowane.

Jeśli zostanie to uznane za konieczne, można usunąć taki rachunek i wygenerować ponownie, można zrobić pojedynczo lub dla całej grupy rachunków/pokwitowań.