Witaj! :)

Poniższy poradnik pomoże Ci w sprawnym poruszaniu się po module "Użytkownicy":


Moduł ten pozwala na przegląd i edycję wszystkich użytkowników placówki -

(właściciel / dyrektor / nauczyciel / rodzice z aktualną umową)
pod szczególnym względem:

  • dostępu do kamer,
  • rodzaju konta,
  • danych osobowych,
  • danych kontaktowych,
  • statusu.


1. Jak widać na obrazku - gdy najedziemy myszką w panelu głównym na moduł UŻYTKOWNICY - możemy przejść bezpośrednio na "Listę użytkowników" lub "Dodać użytkownika":2. Po wejściu w moduł, pierwsze co widzimy to pełna lista użytkowników wraz z ich danymi,
a także kafelki umożliwiające przyznanie dostępu do kamer.


Aby ułatwić sobie przeszukiwanie, na samej górze został umieszczony panel, który sortuje użytkowników w zależności od roli, jakie spełnia ich konto (właściciel, nauczyciel itd.):3. Aby edytować dane osobowe oraz dzieci przypisane poszczególnym użytkownikom, wystarczy kliknąć podświetlony adres e-mail użytkownika z listy lub ikonkę pod nim:4. Ważną funkcją jest możliwość edytowania i przypisywania dostępu do kamer, pojedynczo dla każdego rodzica, dla nauczycieli, a także dla poszczególnej grupy (filtr w wyszukiwarce), czy nawet całej placówki (po zaznaczeniu wszystkich).


Jak poprawnie dodać/usunąć użytkownikowi dostęp do widoku z kamer?


Aby zrobić to poprawnie, należy:

1) Zaznaczyć profil użytkownika (po lewej stronie),

2) Zaznaczyć (wybrane przez siebie) kamery, np. k1, k2,

3) Na koniec - najważniejsze - kliknąć kafelek "oznaczone: zapisz dostęp do kamer".5. A co jeśli nie mam dostępnego widoku z kamer? Najczęstszymi przyczynami tego braku są:


1) Brak dostępu do kamer: brak przypisanego dziecka - jeżeli rodzic nie posiada przypisanego do swojego profilu dziecka z placówki, wówczas nie będzie miał dostępu do kamer.


2) Brak dostępu do kamer: dziecko nie korzysta z kamer – jeżeli dziecko na swoim profilu nie ma zaznaczonej opcji z możliwością korzystania z kamer, wówczas rodzic również nie będzie miał dostępu do kamer.


3) Brak dostępu do kamer: brak dziecka w aktywnej grupie - jeżeli dziecko nie uczęszcza do placówki (czyli jest absolwentem lub tylko/jeszcze w grupie rekrutacyjnej), tutaj także nie będzie dostępu do kamer.
Mamy nadzieję, że nasz poradnik Ci się przydał :) Zachęcamy do odwiedzenia pozostałych materiałów pomocniczych!