Witaj! :)

Poniższy poradnik pomoże Ci w sprawnym poruszaniu się po module "Konfiguracja":


W tym module możesz (a nawet powinieneś!) zająć się tą tak zwaną "brudną robotą", czyli m.in. uzupełnieniem danych potrzebnych do rozliczeń, przystosowaniem funkcji kamer do potrzeb swojej placówki, ustawieniem godzin pracy, a także podaniem dni czynnych i nieczynnych.


Jednak już na wstępie uspokajamy, ponieważ w naszym systemie dbamy o Twój cenny czas oraz jak największą prostotę w przechodzeniu przez te ważne formalności :)


Do dyspozycji mamy 6 zakładek:

  • Dziennik
  • Rozliczenia
  • Kamery
  • Dni robocze
  • Poczta
  • Umowy


1. Pierwsza zakładka - Dziennik - to funkcja, w której możemy określić, jakie przedziały czasowe chcemy brać pod uwagę podczas zaznaczania obecności dzieciom.


Zapisanie powyższej funkcji odzwierciedli się na stałe w module sprawdzania obecności w naszych grupach, gdzie każdemu dziecku możemy następnie zaznaczać godz. przyjścia oraz opuszczenia placówki z większą lub mniejszą dokładnością co do minut:2. Następnie przechodzimy do Rozliczeń, w których należy uzupełnić dane potrzebne do prawidłowego generowania rachunków / pokwitowań / faktur dla użytkowników.


Wybieramy m.in. typ rozliczenia placówki z rodzicami, terminy płatności i określamy stały koszt wyżywienia. Dodatkowo możemy nadawać naszym opłatom dowolne nazwy, a także uwzględnić specjalne uwagi, które będą widoczne w dokumencie po każdym nowo wygenerowanym rozliczeniu.


Warto zwrócić uwagę na małe znaki zapytania w niebieskim kółku, umieszczone przy poszczególnych punktach - po najechaniu myszką otrzymamy pomoc kontekstową, która zapoznaje nas z celem danego działania.3. W zakładce Kamery możemy wybrać dowolny zakres godzinowy, w jakim rodzice mogą korzystać z naszych kamer. Do dyspozycji mamy również kilka dodatkowych opcji, na które zalecamy rzucić Okiem :)4. Dni robocze to zakładka, w której ustalamy w naszej placówce dni czynne, nieczynne oraz wolne ustawowo.5. Przedostatnią zakładką jest Poczta. Konfiguracja poczty daje nam wybór czy chcemy zezwolić rodzicom na wysyłanie wiadomości do innych rodziców z naszej placówki. Po zaznaczeniu i zapisaniu tej opcji wszystkim użytkownikom posiadającym konto rodzica w menu poczty pojawi się wyszukiwarka z nazwiskami rodziców.6. Ostatnią zakładką konfiguracyjną są Umowy. Tutaj wybieramy m.in. godziny otwarcia placówki, typ rozliczenia, koszta pobytu dziecka, a także inne usługi świadczone przez naszą placówkę:

Mamy nadzieję, że nasz poradnik Ci się przydał :) Zachęcamy do odwiedzenia pozostałych materiałów pomocniczych!