Czym jest saldo?


Saldo to funkcja w systemie okoRodzica.pl, która oblicza różnicę między rzeczywistymi wpłatami rodziców a wystawionymi rachunkami / pokwitowaniami.


Jak wprowadzić saldo początkowe dla rodziców po włączeniu funkcji salda?

Po włączeniu funkcji salda możemy określić, od którego miesiąca mają zostać zliczane salda.


Krok 1.

Włączenie funkcji salda w opcjach. Opcje konfiguracyjne:


Kliknij przycisk „Konfiguracja”Krok 2.

Wybieramy zakładkę „Rozliczenia”


Krok 3.

Szukamy funkcji Czy obliczać saldo?"


Po zaznaczeniu funkcji „Czy obliczać saldo?” trzeba wybrać, od jakiej daty system ma za zadanie zliczać saldo.

W każdej chwili można również tę funkcję wyłączyć.

Opcja: "Czy dodać do dokumentu informacje z prośbą zapłaty kwoty wynikającym z aktualnego salda?" powoduje, że do każdego rachunku zostanie dodana tabela z wartością aktualnego salda: