Pokwitowania / Rachunki

Włączenie funkcji salda w opcjach. Opcje konfiguracyjne.
Czym jest saldo? Saldo to funkcja w systemie okoRodzica.pl, która oblicza różnicę między rzeczywistymi wpłatami rodziców a wystawionymi rachunkami / pok...
czw, 28 Lis, 2019 o 3:25 PO POŁUDNIU
Rozliczenie salda - w trzech krokach
Rozliczenie salda w trzech krokach: Krok 1. Generujemy rachunek / pokwitowanie [kwota salda po wygenerowaniu nowego rachunku / pokwitowania będzie ujem...
czw, 28 Lis, 2019 o 4:22 PO POŁUDNIU
Historia płatności - jak działa?
Czym jest „HISTORIA OPERACJI (ROZLICZEŃ)” i w jakim celu się ją stosuje? Każda operacja finansowa w systemie okoRodzica.pl jest zapisywana w "Histo...
czw, 28 Lis, 2019 o 4:56 PO POŁUDNIU