Czym jest „HISTORIA OPERACJI (ROZLICZEŃ)” i w jakim celu się ją stosuje?


Każda operacja finansowa w systemie okoRodzica.pl jest zapisywana w "Historii płatności" Odnotowywane są zarówno nowo wystawione rachunki, jak i zatwierdzone wpłaty rodziców oraz każda operacja, jaka została na danym rachunku / pokwitowaniu edytowana.

Historia płatności:


Krok 1.

Wybieramy ikonkę „historia płatności”


Krok 2.

W kolejnym etapie widzimy „Historia operacji (rozliczeń)”

Podzielona jest na wartości "PRZED", która pokazuje wartości "wpłaty", "należności" i "salda" przed wprowadzeniem lub edycją rachunku, lub wpłaty oraz wartości "PO", które analogicznie - powstały po edycji lub wprowadzeniu operacji finansowej.


Dzięki temu (pomimo że wygląda to na skomplikowane), możemy otworzyć każde działanie finansowe na rachunku rodzica i otrzymujemy pełną kontrolę nad finansami. 


Proszę zwrócić uwagę, że najnowsze operacje są na samej górze: