Rozliczenie salda w trzech krokach:


Krok 1.

Generujemy rachunek / pokwitowanie [kwota salda po wygenerowaniu nowego rachunku / pokwitowania będzie ujemna (na czerwono)].


Krok 2.

Wprowadzamy kwotę, która została wpłacona przez rodzica.Krok 3.

Na koniec klikamy kolejno ikonki:


następnieJak liczone jest saldo na konkretnym przykładzie?


Kubuś Puchatek uczęszcza do żłobka od września 2018 roku.

We wrześniu został wystawiony rachunek / pokwitowanie o wartości 200,00 zł, na którym będzie widniała kwota ujemna salda, czyli -200,00 zł. Dopiero po wpłacie rodziców, rozliczeniu i zapisaniu wpłaty saldo przejdzie w stan zerowy (na zielono). Chyba że rodzic nie wpłaci kwoty równej z wymaganą na pokwitowaniu, np. 100,00 zł - wówczas saldo wyniesie -100,00 zł. W związku z tym, na kolejnym pokwitowaniu / rachunku saldo będzie wynosiło  - 300,00 zł.Dokładny film instruktażowy: